ایمان آل مظفر

New Design

YOURS MACKUP REMOVER KALAGAN GREENWASH
بسته‌ها ۳ ســـاله شد

گزارش تصویری دوم «سومین مراسم سالانه اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیده سال بسته‌ها»

گزارش تصویری سومین مراسم سالانه اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیده سال بسته‌ها

جمعه ۳۰ مهرماه 1395 | خانه هنرمندان ایران | سالن جلیل شهناز

عکاسان:‌ لیلا ابراهیمی و الهام احمدی


گزارش تصویری اول «سومین مراسم سالانه اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیده سال بسته‌ها»

گزارش تصویری سومین مراسم سالانه اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیده سال بسته‌ها

جمعه ۳۰ مهرماه 1395 | خانه هنرمندان ایران | سالن جلیل شهناز

عکاسان:‌ لیلا ابراهیمی و الهام احمدی


بسته‌ها ۳ ســـاله شد

مراسم سالانه ی معرفی آثار برتر بسته بندی سال که توسط وب سایت بسته ها توسط ایمان آل مظفر با همراهی هیات مشاورین و پیشکسوتان این رشته پایه گذاری شده است امسال در شرایطی سه ساله شد که معمولا این بخش از طراحی گرافیک ( ‌بسته بندی ) و اهمیت آن در طول سالهای گذشته نادیده گرفته شده است.